Изпълнява ли Църквата ролята си?

В момента Бог разширява пределите на Църквата. Дума та предел про­изхожда от еврейската дума QAV, която означава ме рителна връв. Тя представлвява мярка. “Мярката” е степента, измере нията или количеството на нещо. Пределът на Църквата е нейното ниво на растеж и обхват на действие. Той трябва да достигне до краи щата на земята. Само тогава Тя ще афектира все­ки народ и език.

Божественият план за изпълнение на това слово са презви терствата и апостолските тимове. Когато из­граждаме силни презвитерства и апостолски тимове, нашата мярка ще се увеличава и ще достигнем места, които не сме имали способността да достигнем до момента.

Апостолските тимове дават способност на Църквата да се раз шири, да премине отвъд локалните си граници и да достигне нациите. Презвитерствата осигуряват правилно управление в Църквата и ук реп­ват хората от локалното събрание. И двете са от изключителна важност, за да може Църквата да изпъл­ни своята мисия – да окаже вли яние върху региони, територии и нации.

Правилното разбиране на презвитерствата и апостолските ти мове ще ни помогне да ги изградим по правилния начин и да ги поста вим на отреденото им място в локалната църква. В сърцата на свети ите по целия свят се заражда глад да ходят в апостолска сила и власт. Посветил съм тази книга на цел­та да помогна за задоволяването на този породен от Святия Дух глад.

Информация
ISBN 9546700304
Тип корица мека
Размери 20x13
Страници 78
Година 2002
Илюстрации няма

Напишете мнение

Please login or register to review

Презвитерски и апостолски тимове

  • 3,60лв.


Подобни продукти

Апостолската църква

Апостолската църква

Ерата на Църквата започна с апостолската сила и ще завърши с нея. В тази книга ти ще се научиш ка..

1,90лв.

Движение в апостолското

Движение в апостолското

Ние преживяваме велико изливане на Святия Дух, може би най-великото, което светът някога е виждал..

5,00лв.

Апостолски стратегии променящи нациите

Апостолски стратегии променящи нациите

Апостолски стратегии променящи нациите съдържа изпитани стратегии за издигане на силни управляващ..

7,80лв.

Новият мях

Новият мях

Тялото на Христос навлиза в нов сезон на реформация. По цялата земя Бог разпалва в сърцата на хри..

6,00лв.

Да завладеем нациите за Бога

Да завладеем нациите за Бога

Служението Победоносна любов е основало Виктори Байбъл Колидж - Библейско училище за служения кое..

2,90лв.

Божият дом

Божият дом

Ако искаш да си възвърнеш земята, която врагът е заграбил от собственото ти наследство, Божият до..

5,50лв.

Звук от небето - симфония на земята

Звук от небето - симфония на земята

Това не е наръчник с правила за хваление и поклонение, а е написана с цел да предизвика Христовот..

4,20лв.

Апостолското служение

Апостолското служение

Служението на апостола е съществена част от служението на Църквата и без него тя не може да стане..

5,00лв.