Книгата Възможности за развитие на детските интереси в природонаучното обучение в началното училище предоставя разнообразни методически варианти за стимулиране на любознателността и стремежа на учениците за опознаване на заобикалящата ги среда.

В настоящия труд ще откриете теоретични обосновки, свързани със спецификата на учебната дейност, ролята на мотивацията за учене и детските интереси, както и с възможностите за тяхното развитие в природонаучното обучение в началното училище. На основата на разгледаните аспекти, са заложени идеите за активно учене и пълноценно участие на учениците в процеса на опознаване на природата.

Предложените методически варианти позволяват на учителите да постигнат очакваните резултати от обучението по учебния предмет „Човекът и природата" в трети и четвърти клас и едновременно с това да проявят творчество в педагогическата си работа с децата.

Информация
ISBN 9789544073305
Тип корица мека
Размери 20x13
Страници 172
Година 2010
Илюстрации няма

Напишете мнение

Please login or register to review

Възможности за развитие на детските интереси в природонаучното обучение

  • 5,90лв.