Бог възстановява пророческото помазание, за да обърне сърцата на Своите хора към Себе Си. Но често служението на пророка се свежда само до предсказване на бъдещето чрез слово на знание или мъдрост... вместо заявяване на истинското състояние на Църквата. Мнозина, преситени от напомване и повърхностно служение, са готови да приемат истинското пророческо послание.

КАКВО ОЗНАЧАВА "НАГРАДА НА ПРОРОК"?

Матей 10:41 наставлява: "Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи." За финансов успех ли става въпрос? Не виждаме библейските пророци да притежават изобилни материални блага. Да не би да се говори за почести и позиции? Не, пророците в Библията са без почести, особено от страна на най-близките си. Каква е тази награда? Пророците чуват, говорят и виждат точно.

Съприкосновението с истинското пророческо помазание произвежда у тях желание и порив да познаеш и да се покориш на живия Бог. Това изгражда способността да разпознаваш Исус. Когато Йоан Кръстител говореще за покаяние и прогласяваше Небесното царство, обременените множества идваха и получаваха разбиране. Страдащите тълпи успяха да разпознаят Божия Син в един обикновен дърводелец... докато подкованите със знания фарисеи, книжници и законници бяха слепи за Него.

Както никога преди ние се нуждаем от сърца, които чуват какво Духът казва на своята Църква: "Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш" (Откровение 3:19).

НЯКОИ ОТ ВЪПРОСИТЕ, ЗАСЕГНАТИ В ТАЗИ КНИГА:

  • Истинско и фалшиво покаяние
  • Послание на истинското пророческо помазание
  • Разпознаване на лъжепророците 
  • Помазанието на Илия 
  • Изобличаване на заблудите
Информация
ISBN 954800710X
Тип корица мека
Размери 21x13
Страници 124
Година 2003
Илюстрации няма

Напишете мнение

Please login or register to review

Глас на един, който вика

  • 4,00лв.


Подобни продукти

Пророческата песен

Пророческата песен

Бог освобождава ново звучене в Църквата по целия свят -пророческата песен. Тя е спонтанна, даде..

4,70лв.

Оцеляване в личната ни пустиня

Оцеляване в личната ни пустиня

Пустинята е сурово място. Но е колкото болезнено, толкова и жизненоважно преживяване. Макар престоят..

3,00лв.