„Настоящето изследване заема важно място сред трудовете на автора, д-р Иван Рашков. Според съдържанието си то е археолого-херменевтично и иконографско или археологическите и иконографски идеи са “втъкани” целесъобразно в християнската догматика. Тук знанията за човека и за догмата взаимно се допълват и обуславят. Това е наистина оригинална творба, по моя преценка, която носи всички белези на една висока научна творба. Чрез тънък изкуствоведски анализ е съзряно великото и безсмъртното в християнското учение, а именно - за Богокръщението и човека, което е православно осветлено и съответно защитено от гледище на нашата многостранна духовна действителност.”

Проф. д-р Николай Маджуров
 

В отечественото богословие новият богословско-изкуствоведски труд на д-р Иван Рашков има характер на задълбочена монография и то с подчертан теоретичен принос. Изхождайки от строго научната методология за пряк анализ на първоизворите, авторът изследва аргументирано св. тайнство Кръщение в светлината на редица църковно исторически паметници (катакомби, епиграфски текстове, саркофази и баптистерий).
В резултат се е родило съчинение, което точно навреме отразява и обогатява древните традиции на православната Литургика у нас. С творческата си зрялост и оригинален подход авторът безспорно се налага като авторитетен църковен изкуствовед, още повече, че е съумял да постигне точна, наситена фраза, както и плавен стил. Така читателят има рядката привилегия да разполага с едно наистина полезно четиво - увлекателно и обогатяващо родната богословска книжнина с неподозирано досега апологетично познание относно богатствата на православното ни сredo.

Проф. д-р Славчо Вълчанов

Информация
ISBN 9789548225762
Тип корица мека
Размери 20x14
Страници 172
Година 2009
Илюстрации черно бели

Напишете мнение

Please login or register to review

Кръщението в раннохристиянската живопис и саркофагна пластика

  • 10,00лв.


Подобни продукти

Библейската доктрина за детското кръщение

Библейската доктрина за детското кръщение

Пиер Марсел разглежда наболели проблеми за кръщението в Църквата изчерпателно, открито и библейск..

6,90лв.

Смисълът и начинът на кръщение

Смисълът и начинът на кръщение

Авторът говори за водното кръщение като изследва смисъла на ритуала в контекста на Старозаветните..

3,90лв.

Ктиторите на пчелинската църква

Ктиторите на пчелинската църква

Настоящето изследване има за цел да разкрие биографиите на едни от най-влиятелните рилски духовни..

6,00лв.

Какво ще кажете за кръщението

Какво ще кажете за кръщението

Дълго време участвал в служение по евангелски и библейски конференции, авторът на тази книга откр..

4,90лв.